Now Playing Tracks

Четенето - забавно и лесно с Clarisketch

See on Scoop.it - Bulgarian education

Clarisketch е едно много лесно и забавно мобилно приложение на андроид, което можем да използваме в класната стая за стимулиране и демонстриране на четивна техника. Вече го изпробвах с моите учениц…

See on rosesunrise65.wordpress.com

Учители за учители

See on Scoop.it - Bulgarian education

Инициативата “Учители за Учители” подпомага педагозите в тяхната преподавателска дейност, чрез…

Rose Sunrise's insight:

От 05.10.2014г. стартира “Студио У” :) Времето е от 14:00 до 16:00 ч. Мястото е известно - Хангаут с Моменти от класната стая.  До нови срещи!


See on edubg.weebly.com

Четенето - забавно и лесно с Clarisketch

Четенето – забавно и лесно с Clarisketch

роси

clarisketch

Clarisketch е едно много лесно и забавно мобилно приложение на андроид, което можем да използваме в класната стая за стимулиране и демонстриране на четивна техника. Вече го изпробвах с моите ученици – четвъртокласниците четоха и записаха урок, а второкласниците поздравиха и се представиха с първата си заучена фраза на английски език : “Hello, I am…”. Ползвахме моя смартфон за тази цел, но идеята…

View On WordPress

We make Tumblr themes